Adatkezelési szabályzat

Az eztettem. a bolt, mint adatkezelő a www.eztettem.hu/shop weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét, mielőtt adatokat ad meg ezen az oldalon.

Ha Felhasználási feltételeinkben változás történik, a változtatások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, bizonyos időközönként ellenőrizze a Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi tájékoztatót, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A felhasználó automatikusan elfogadja a Felhasználási feltételek és Adatvédelmi tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

A www.eztettem.hu/shop weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, videó), az oldalak kialakítása, beleértve az adatszerkezetet, struktúrát is, a Balazs Palyi szellemi tulajdona és szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, a termékképek más webshopban történő közzététele, személyes céltól eltérő bármely egyéb célra történő felhasználása Balazs Palyi előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.
A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelműen meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt www.eztettem.hu/shop/aloldal formában.

A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár.

Balazs Palyi, mint a weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak.

AZ ADATKEZELŐ

Cégnév: Balazs Palyi
Székhely: 319 Atkins Hall, Lee Road, Cork, T23T620, Írország
Adószám (PPS): 0938584L
Kapcsolattartó neve: Papp Éva
Elektronikus elérhetőség: info@eztettem.hu
Telefonos elérhetőség: +36 70 203 0225

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. A HONLAPON

A www.eztettem.hu/shop honlapon kizárólag az érintettek hozzájárulása, valamint az online megrendelés teljesítése érdekében gyűjtünk és kezelünk személyes adatokat. A honlap működtetése során személyes adatokat hírlevél küldése céljából gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk:

A honlapunkon neve és email-címe megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt a hozzájáruló nyilatkozat szövege mellett elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával beleegyezését adja e-mail-címének kizárólag erre a célra történő felhasználásához.
Adatkezeléssel kapcsolatos engedélyét bármikor visszavonhatja. Erről a tudnivalókat minden hírlevél végén megtalálja. Amennyiben leiratkozna hírleveleinkről, azt megteheti bármelyik általunk korábban küldött e-mail láblécében található leiratkozás gombbal.
Az eztettem. a bolt a MailChimp-et használja marketing automatizációs platformként. A feliratkozásával tudomásul veszi, hogy a megadott adatok feldolgozása a MailChimpen keresztül zajlik, a MailChimp Adatkezelési (https://mailchimp.com/legal/privacy/) és Felhasználási feltételeinek (mailchimp.com/legal/terms/) megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, email-cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

2. ADATTOVÁBBÍTÁS

A honlapunk használata során megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. Adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.

Az eztettem. a bolt által igénybe vett adatfeldolgozók:

A könyvelés kapcsán:

 • Lebek Péter adószakértő
  A számlákat a könyvelési szolgáltatást nyújtó partnerünknek továbbítjuk a könyvelési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából.
  Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése
  Kezelt adatok köre:
  – az érintett vezeték- és keresztneve;
  – a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja);
  Az adatkezelés időtartama: a számla kibocsátásától számított 8. év végéig

A különböző fizetési lehetőségek alapján:

 • Simple Pay – adatkezelési tájékoztatójukat itt olvashatja el: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato
 • MagnetBank – adatkezelési tájékoztatójukat itt olvashatja el: https://www.magnetbank.hu/adatvedelem
 • PayPal – adatkezelési tájékoztatójukat itt olvashatja el: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreement-full

A hírlevél kapcsán:

 • MailChimp – adatkezelési tájékoztatójukat itt olvashatja el: https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation

3. COOKIE-K KEZELÉSE

Honlapunk automatikusan rögzítheti a felhasználók számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a korábbi látogatók felismerését, azonosítását és nyilvántartását. A cookie-k segítenek a honlap optimalizálásában, abban, hogy webshopunk szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az érintett elvárásai szerint működjön, az érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

A cookie-k fogadását nem kötelező engedélyezni, ez a böngészőből bármikor letiltható, de ebben az esetben le kell mondani a weboldal tervezett felhasználói élményéről és funkcionalitásáról.

4. GOOGLE ANALYTICS

Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak. A Google Analytics által használt sütiket az alábbi táblázatban ismertetjük:

Süti neve Süti élettartama Süti funkciójának leírása
_ga 2 év A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
_gid 24 óra A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
_gat_gtag_UA_115044074_1 1 perc Növeli a szervernek küldött lekérések sűrűségét.

Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt.
További információt erről a következő linken érhet el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

5. A SZÁMLAKIBOCSÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Számlakibocsátó:

Cégnév: Balazs Palyi
Székhely: 319 Atkins Hall, Lee Road, Cork, T23T620, Írország
Adószám (PPS): 0938584L
Telefonszám: +36 70 203 0225
E-mail cím: info@eztettem.hu
Honlap: www.eztettem.hu/shop

Az adatkezelés célja a számlaadásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása.
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.
Kezelt adatok köre:

 • az érintett vezeték- és keresztneve;
 • a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja);
 • a tranzakció száma, dátuma és időpontja;
 • a bizonylat tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a számla kibocsátásától számított 8 év, illetve a mindenkor hatályos számviteli- és adó jogszabályokban rögzített kötelező bizonylat-megőrzési idő.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő a személyes adatot törli,
a) amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az eztettem. a bolt a törlést haladéktalanul végrehajtja.
b) amennyiben az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével).
Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ebben az esetben az eztettem. a bolt az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az eztettem. a bolt minden esetben tájékoztatást ad.
c) amennyiben ismertté válik, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki.
d) ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
A törlés megtagadható

 • ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 • jogvédelemhez, jogérvényesítéshez szükséges.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett az eztettem. a bolt – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az eztettem. a bolt megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az eztettem. a bolt az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az eztettem. a bolt a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
A törlési kérelem megtagadásáról az eztettem. a bolt minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a módosításáról a regisztrált látogatóinkat a módosítást követő első belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk. A regisztráció/hírlevél feliratkozás során felhívjuk a látogató figyelmét az adatkezelés céljára, az adatkezelés időtartamára, a leiratkozás lehetőségére és módjára, valamint biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.

Tájékoztatást kérhet arról, hogy az adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;
Kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés megtagadható

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 • ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az adatkezelők minden esetben tájékoztatják a felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.

A felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha

 • vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, vagy
 • az adatkezelés célja megvalósult, de a felhasználó igényli azok adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A felhasználó kérheti, hogy az adatkezelők a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 • ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2003. évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az info@eztettem.hu címre küldött e-mailben fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2018. május 24.